"Opkomen voor belangen verpleegkundigen"

Verpleegkundige Adviesraad Adrz

Denise Hillebrand

Voorzitter verpleegkundige adviesraad

"Opkomen voor belangen verpleegkundigen"

Verpleegkundige Adviesraad Adrz

Denise Hillebrand

Voorzitter verpleegkundige adviesraad

De verpleegkundige adviesraad (VAR) komt op voor de belangen van de verpleegkundigen in Adrz. De VAR praat mee over belangrijke beslissingen en doet zelf voorstellen voor verbetering. En de raad wordt steeds beter gehoord, vertelt VAR-voorzitter Denise Hillebrand.

Raad van bestuur adviseren

Acht verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vormen samen de VAR, legt Denise uit. “We adviseren de raad van bestuur over beleid dat de verpleegkundigen aangaat en we praten mee in verschillende werkgroepen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van zorg. We houden ons eigenlijk bezig met alles wat verpleegkundigen of patiënten raakt.”

Regelmatige gesprekken

De VAR komt ook zelf met onderwerpen waar aandacht voor nodig is, legt Denise uit. “Elke zes tot acht weken hebben we een gesprek met de raad van bestuur en met de bedrijfskundig managers. In die gesprekken kunnen we onderwerpen aandragen die leven onder verpleegkundigen.” Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens de ergste COVID-19-drukte. “Bij het begin van de pandemie werd een crisisoverleg in het leven geroepen, met onder andere teamleiders, bedrijfskundig managers en raad van bestuur. Toen hebben wij aangegeven dat de VAR daar ook in wilde meepraten. Verpleegkundigen hadden immers ook vragen en ideeën rondom de COVID-19-zorg. Zo was deze zorg lang bij elkaar gebracht op één afdeling, waardoor die zorg steeds op dezelfde groep verpleegkundigen neerkwam. Wij hebben vervolgens mee kunnen denken over hoe de COVID-19-zorg beter verdeeld kon worden, zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen.”

Meedenken met de nieuwbouw

Ook over de nieuwbouw, die gepland staat voor de komende jaren, denkt de VAR mee. “Als verpleegkundigen werken wij 24/7 in het gebouw. Dan is het belangrijk dat we ook laten weten hoe we ons werk het beste kunnen uitvoeren. Wij kunnen bijvoorbeeld in de plannen zien of een bepaalde indeling niet goed werkt. Of we brengen ideeën in die we in andere ziekenhuizen hebben gezien.”

Meer zichtbaarheid

Het afgelopen jaar is de VAR druk bezig geweest meer zichtbaar te worden. “Zo hebben we een e-mailadres waar iedereen vragen of opmerkingen kwijt kan. En we hebben sinds kort een verpleegkundig platform ingericht, waarvan alle verpleegkundigen lid kunnen worden. Daarmee kunnen we de verpleegkundigen sneller bereiken, om te overleggen over onderwerpen waar we mee bezig zijn. Verder hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan verdere professionalisering van de VAR. Daardoor hebben we het gevoel dat er beter naar ons wordt geluisterd.”

Jouw vacature niet kunnen vinden?

Maak een jobalert aan en ontvang de nieuwste vacatures per e-mail.